BUDŻET OBYWATELSKI

UWAGA UWAGA! Ruszyło głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016!
Znacie nas! Jesteśmy skuteczni… i fajni.
Jeżeli dbacie o wizerunek Królewskiego Miasta Krakowa – głosujcie na projekt Pogromców Bazgrołów – NR 23

https://budzet.dialoguj.pl/projects/699-pogromcy-bazgrolow

—————————————-

Budżet Obywatelski 2014/2015 – Pogromcy Bazgrołów

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2014/2015 Miasto przeznaczyło kwotę 400 000 zł na usuwanie bazgrołów z elewacji budynków komunalnych, w szczególności szkół, przedszkoli, przychodni zdrowia oraz bibliotek publicznych.

Serdecznie zapraszamy krakowskie instytucje do wspólnego działania w ramach Pogromców Bazgrołów. Do wstąpienia w nasze szeregi zachęcamy także mieszkańców: dzieci, rodziców, dziadków, babcie, uczniów oraz nauczycieli.
W ramach realizowanego projektu planujemy następujące wydarzenia:

  • Zbiórki napoczętych farb, które pozostały po niedawnym remoncie

Farby pozostające mieszkańcom po niedawnym remoncie, zwykle trafiają do garażu lub piwnicy. Tam po kilku miesiącach „leżakowania” często nie nadają się do użycia. Dlatego namawiamy Krakowian, aby wykorzystać farby, nim skończą się daty ich przydatności.
W przyszłości zgromadzoną farbę chcemy przeznaczyć na doraźną pomoc Krakowianom, których elewacje zaatakowali wandale.

  • Pikniki Sąsiedzkie

Przy okazji planowanych remontów szkolnych elewacji ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego pt. Pogromcy Bazgrołów planujemy organizację imprez pod nazwą „Pikniki Sąsiedzkie”, w trakcie których zaprosimy rodziców i opiekunów danej placówki do własnoręcznego zamalowania wulgaryzmów, mowy nienawiści i innych znaków graficznych. Tym wydarzeniom będzie towarzyszyć muzyka, edukacja związana z tematyką nielegalnego graffiti oraz inne zadania ustalone indywidualnie z dyrektorami placówek. W ramach współpracy z Radami Dzielnic zapewnimy poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla i łakoci. Pikniki będą także okazją do zaprezentowania szkolnych zespołów muzycznych, kółek zainteresowań itd. Każdy Piknik Sąsiedzki będzie inny, dostosowany do specyfiki miejsca jego organizacji.

INFORMACJA DODATKOWA:

W związku z działalnością społeczną, Waldemar Domański został mianowany przewodniczącym ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. OGRANICZENIA BAZGROŁÓW
W KRAKOWIE (Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 538/2015),
w którego skład weszły wszystkie najważniejsze instytucje w Mieście. Do zespołu został zaproszony także Wydział Edukacji Miasta Krakowa.

Więcej informacji na temat akcji Pogromców Bazgrołów i zrealizowanych projektów dostępne jest w zakładce AKTUALNOŚCI.

Kontakt z Pogromcami Bazgrołów:
e-mail: PogromcyBazgrolow@gmail.com
Waldemar Domański     tel. 505 130 120
Anna Dunajska               tel. 533 230 179

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Obywatelki i Obywatele!!!
10703551_305962026261501_8992288121160513089_n

Głosujcie na Pogromców Bazgrołów (projekt nr 51)
http://krakow.pl/127762,artykul,glosowanie_on-line.html

Informujemy, że jako aktywna grupa społeczników – Pogromców Bazgrołów, złożyliśmy projekt ogólnomiejski do Budżetu Obywatelskiego, którego celem jest przywrócenie naszemu historycznemu, królewskiemu Miastu estetycznego wyglądu i usunięcie z elewacji krakowskich budynków bezsensownych bazgrołów, wulgarnych rysunków oraz pokrycie mowy nienawiści farbą milczenia.
Gorąco zachęcamy do poparcia naszego projektu. Działając wspólnie mamy szansę na osiągniecie sukcesu, dlatego liczymy na Wasze wsparcie.
Miasto potrzebuje Waszych głosów!!! Zagłosujcie na nasz projekt nr 51 na liście “ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM” oraz podajcie dalej tę informację.
Głosowanie odbędzie się w dniach od 27 września do 5 października 2014 r. Głosować będzie można na dwa sposoby: przez zakładkę na stronie www.budzet.krakow.pl bądź osobiście w lokalu wyborczym. Wykaz lokali jest na stronie www.budzet.krakow.pl., więcej informacji: http://krakow.pl/budzet/139442,artykul,instrukcja_glosowania_na_zadania_w_ramach_budzetu_obywatelskiegp.html.

PODAJ DALEJ!!!

więcej: https://www.facebook.com/events/709197305830255/

bo 2014 pb2

Obywatelki i Obywatele!!!
Miasto potrzebuje Waszych głosów!
Jeśli popieracie działalność Pogromców Bazgrołów – zagłosujcie na nr 103 na liście “projekty ogólnomiejskie” oraz podajcie dalej tę informację.

Pogromcy Bazgrołów przypominają o obywatelskim obowiązku głosowania! Mieszkańcy Krakowa od 27 września do 5 października będą mogli oddać swój głos na propozycje zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014.

Pogromcy Bazgrołów także złożyli swój projekt. To czy uda nam się pokryć farbą milczenia mowę nienawiści zależy… od Was. Liczymy na wasze wsparcie!

Głosować będzie można na dwa sposoby: przez zakładkę na stronie www.budzet.krakow.pl bądź osobiście w lokalu wyborczym. Wykaz punktów głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Wykaz dostępny jest także na stronie www.budzet.krakow.pl.

więcej informacji: http://krakow.pl/budzet/139442,artykul,instrukcja_glosowania_na_zadania_w_ramach_budzetu_obywatelskiegp.html

Instrukcja głosowania na zadania w ramach budżetu obywatelskiego

1. Kto może głosować ?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Ważne jest miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkałe na terenie miasta Krakowa. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych będą uznane za nieważne.

2. Kiedy można zagłosować?

Głosować można od 27 września do 5 października 2014 roku.

3. Jak i gdzie można głosować?

  •  w Internecie – na stronie internetowej: www.budzet.krakow.pl poprzez wypełnienie elektronicznego formularza karty do głosowania; głosując przez Internet nie muszą Państwo drukować karty ani odwiedzać punktu głosowania;

LUB

  • osobiście w punkcie głosowania – Rady Dzielnic zapraszają do głosowania w wyznaczonych miejscach i godzinach; tutaj znajdą Państwo wykaz punktów głosowania, informacja o punktach głosowania będzie zamieszczona również na tablicach ogłoszeń w siedzibach Rad Dzielnic i wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.

UWAGA: Na stronie www.budzet.krakow.pl w zakładce „Do pobrania” znajdą Państwo wzór karty do głosowania. W przypadku kiedy nie mogą Państwo osobiście odwiedzić jednego z punktów głosowania – wydrukowaną i wypełnioną kartę do głosowania można przekazać osobie, która w Państwa imieniu wrzuci kartę do urny ustawionej w punktach głosowania – w wyznaczonych miejscach i godzinach.

4. Ile razy można głosować?

Głosować można tylko jeden raz. Można głosować w punktach głosowania lub przez Internet. Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne. Weryfikacji ilości oddanych głosów służy, wymagany przy wypełnieniu karty do głosowania lub elektronicznego formularza karty do głosowania, nr PESEL.

5. Na co można głosować ?

W Internecie oraz w punktach głosowania w Dzielnicach, głosują Państwo zarówno na zadania o charakterze lokalnym (realizowane w jednej z osiemnastu krakowskich Dzielnic), jak i na zadania o charakterze ogólnomiejskim. Każdy głosujący musi oddać głos na 10 różnych propozycji zadań (5 głosów na zadania o charakterze lokalnym w jednej wybranej przez siebie dzielnicy i 5 głosów na zadania o charakterze ogólnomiejskim), przy czym najwyżej ocenione przez głosującego zadanie otrzymuje 5 punktów, a najniżej 1 punkt.

UWAGA WYJĄTEK: Osoby chcące oddać głos na propozycje zadań o charakterze lokalnym zgłoszone na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie – z uwagi na 4 propozycje zadań poddane pod głosowanie – muszą oddać głos na te cztery propozycje zadań, przy czym najwyżej ocenione przez głosującego zadanie otrzymuje 5 punktów, a najniżej 2 punkty (nie przydzielamy 1 punktu).

Na karcie do głosowania wpisujemy numer propozycji zadania z wykazu propozycji zadań do głosowania przy przyznanej liczbie punktów.

6. Gdzie można znaleźć opisy propozycji zadań i przypisane im numery?

Wszystkie propozycje zadań o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, które otrzymały pozytywną rekomendację merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych są opublikowane na stronie internetowej budżetu obywatelskiego www.budzet.krakow.plwykaz propozycji zadań do głosowania oraz będą dostępne w formie papierowej w siedzibach Rad Dzielnic. Dodatkowo z listą zadań będzie można zapoznać się
w punktach głosowania.

7. Na jakie zadania o charakterze lokalnym (dzielnicowym) można zagłosować? Czy w tym kontekście ma znaczenie, w której dzielnicy deklaruję zamieszkanie?

Nie ma znaczenia, w której dzielnicy deklarujemy zamieszkanie. Każdy mieszkaniec Krakowa może oddać głos w punkcie głosowania w dowolnie wybranej dzielnicy (np. jeżeli chcesz zagłosować na zadania z Dzielnicy VIII Dębniki, nie musisz oddawać głosu w punkcie głosowania zlokalizowanym na terenie tej dzielnicy).

Podczas głosowania, każdy mieszkaniec musi wybrać jedną dzielnicę (wpisując jej numer na karcie do głosowania), w której wybiera 5 zadań o charakterze lokalnym. W przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim, każdy mieszkaniec może wybrać z całej puli propozycji zadań ogólnomiejskich.

8. Jak należy zaznaczyć wybrane zadanie na karcie do głosowania?

W pozycji opisanej na karcie do głosowania jako „zadania o charakterze lokalnym”, należy wpisać numer dzielnicy (cyfra rzymska), w której chcemy wskazać do realizacji zadania o charakterze lokalnym (rubryka „nr dzielnicy”). Następnie – w wolnych rubrykach należy wpisać numer wybranego przez nas zadania (cyfra arabska), przyporządkowując go ilości punktów, jakie mu przyznajemy.

W przypadku głosowania na „zadania o charakterze ogólnomiejskim” – postępujemy jak wyżej.

Analogicznie oddajemy głos za pomocą Internetu, gdzie w formularzu karty do głosowania mamy do uzupełnienia wyżej opisane pozycje. Dodatkowo etap głosowania elektronicznego kończy się wpisaniem kodu CAPTCHA oraz kliknięciem przycisku „Głosuj”.

Wszystkie rubryki muszą być uzupełnione o numery wybranych przez nas zadań.

9. Kiedy głos uznaje się za nieważny?

Głos będzie nieważny:

  • gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych,
  • gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisan w niewłaściwej rubryce,
  • gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne,
  • gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s