AKT OSKARŻENIA

Pogromcy Bazgrołów informują:

Od listopada 2014 roku do maja 2015 roku wandal o pseudonimie Sicoer dewastował krakowskie budynki. Pod koniec czerwca został zatrzymany przez krakowskich policjantów.

Policja i Prokuratura zwraca się do mieszkańców Krakowa, których budynki zostały zaatakowane przez tego wandala o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie tel. 012 61 52 650, bezpośrednio z policjantem prowadzącym postepowanie: podkom. Paweł Rajkowski tel. 012 61 52 639 lub bezpośrednio na adres email: PogromcyBazgrolow@gmail.com.

Ze zgromadzonego materiału wynika, że Sicoer zniszczył kilkadziesiąt krakowskich elewacji, w tym kilka zabytkowych.

Jeżeli na Waszej elewacji została zamieszczona podobna grafika, poinformujcie Policję!

sicor czarny

Prosimy również o pomoc w zidentyfikowaniu obiektów (https://pogromcybazgrolow.com/aktoskarzenia/), które zostały zaatakowane przez Sicoera,  a których adresów i lokalizacji nie znamy.

Zwracamy się do wszystkich krakowskich mediów z apelem, aby treść komunikatu znajdującego się powyżej została przez Państwa zamieszczona.

Chcemy za Państwa pośrednictwem dotrzeć do jak największej liczby ludzi  w Krakowie przekazując krzepiącą informację, że miejskie służby są na tropie barbarzyńców ze sprejami. Liczymy również na to, że czytający ten komunikat miejscowe obszczymurki ograniczą swoją działalność ze względu na konsekwentne działania Pogromców Bazgrołów, Zespołu Zadaniowego ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie oraz wymiaru sprawiedliwości

Waldemar Domański
Przewodniczący Zespołu Zadaniowego
ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie