“ŚCIEPA KIBICA”

W Krakowie na ulicy Tynieckiej w pobliżu Muzeum Jana Pawła II od wielu lat kibice Cracovii i Wisły pisali sprejami co o sobie myślą.
W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży (w lipcu 2016 r.) należało to miejsce oczyścić z mowy nienawiści wulgaryzmów oraz innych bazgrołów. Można było przypuszczać, że to miejsce będzie licznie odwiedzane przez pielgrzymów. Chodziło wiec o to, aby jak najszybciej przywrócić estetyczny wygląd okolicy Papieskiego Muzeum.
Mur jest własnością prywatną i dlatego Gmina Kraków nie mogła sfinansować tego remontu. Właścicieli nie było stać na wydanie 8 tys. złotych na oczyszczenie tej elewacji. W związku z tym Pogromcy Bazgrołów zaproponowali akcję pod nazwą „Ściepa Kibica”.
Skierowali apel do kibiców zwaśnionych klubów oraz przyjaciół Krakowa o zebranie pieniędzy. Wbrew opinii sceptyków, akcja zakończyła się sukcesem.
Po kilku tygodniach od ogłoszenia „Ściepy Kibica” ogrodzenie zostało oczyszczone, a Kraków jeszcze raz udowodnił, że w wszystko w tym mieście jest możliwe.
Pogromcy Bazgrołów serdecznie dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji.

 

 

 

 

 

 

Z wielką radością informujemy, że nasz apel skierowany do sympatyków kibiców Cracovii i Wisły oraz przyjaciół Krakowa, przyniósł spodziewany efekt. Ściepa Kibica, o którą zaapelowaliśmy w liście otwartym do tych środowisk błyskawicznie przyniósł spodziewany efekt.

21 lipca, we czwartek ekipa przystąpiła do oczyszczania muru przy ulicy Tynieckiej 7 z wulgaryzmów, bluzgów i bazgrołów. Nie bez znaczenia okazało się wsparcie naszego listu przez znanych Krakowskich kibiców, którzy podpisali się pod listem otwartym Pogromców Bazgrołów.

Osoby, które podpisały się pod naszym apelem (nazwiska w kolejności alfabetycznej):

Mieczysław Czuma – krakauer;
Marcin Daniec – satyryk;
Jerzy Fedorowicz – polityk, aktor;
ks. Infułat Bronisław Fidelus – Wikariusz generalny archidiecezji krakowskiej;
Piotr Legutko – dyrektor TVP3 KRAKÓW;
Grzegorz Lipiec – polityk;
Piotr Metz – dziennikarz;
Grzegorz Miecugow – dziennikarz;
prof. Wojciech Nowak – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Jan Nowicki – aktor;
ks. Dariusz Raś – proboszcz bazyliki Mariackiej w Krakowie;
Ireneusz Raś – polityk;
Bogdan Rymanowski – dziennikarz;
Andrzej Sołtysik – dziennikarz;
Bogusław Sonik – polityk;
Paweł Włodarczyk – Konsul Honorowy Republiki Chorwacji

Chcemy zatem serdecznie podziękować wszystkim środowiskom oraz ludziom biorącym udział biorącym udział w Ściepie Kibica.

Zwracamy szczególną uwagę czytających na pozytywny wydźwięk naszej akcji, która daje nadzieję na przyszłość i jest bardzo poważnym sygnałem dla wandali dewastujących nasze miasto. Mamy nadzieję, że jest to mała cegiełka w budowaniu współodpowiedzialności kibiców i mieszkańców Krakowa za przestrzeń publiczną. Pragniemy, aby hasło „Kochasz swój kraj… to po nim nie bazgraj! było wykrzykiwane na stadionach oraz znalazło się na stronach internetowych klubów sportowych w Polsce. Oczekujemy, że znani sportowcy wzorem swoich kolegów z innych europejskich państw,  zechcą wziąć udział w kampanii społecznej, promującej dbałość o schludny wygląd polskich miast.

Szczególnie chcemy podziękować dziennikarzom za nagłośnienie naszej akcji .

 

 TAK BYŁO:

AKCJA OCZYSZCZANIA MURU:

LIST OTWARTY DO SYMPATYKÓW, KIBICÓW CRACOVII I WISŁY ORAZ PRZYJACIÓŁ KRAKOWA „ŚCIEPA KIBICÓW”

list otwarty kibice ostatni ok_Strona_1

Osoby, które podpisały się pod naszym apelem (nazwiska w kolejności alfabetycznej):

Mieczysław Czuma – krakauer;
Marcin Daniec – satyryk;
Jerzy Fedorowicz – polityk, aktor;
ks. Infułat Bronisław Fidelus – Wikariusz generalny archidiecezji krakowskiej;
Piotr Legutko – dyrektor TVP3 KRAKÓW;
Grzegorz Lipiec – polityk;
Piotr Metz – dziennikarz;
Grzegorz Miecugow – dziennikarz;
prof. Wojciech Nowak – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Jan Nowicki – aktor;
ks. Dariusz Raś – proboszcz bazyliki Mariackiej w Krakowie;
Ireneusz Raś – polityk;
Bogdan Rymanowski – dziennikarz;
Andrzej Sołtysik – dziennikarz;
Bogusław Sonik – polityk;
Paweł Włodarczyk – Konsul Honorowy Republiki Chorwacji

pismo konserwatora

2 kwietnia w TVP Kraków (http://krakow.tvp.pl/25070956/pogromcy-bazgrolow-wsrod-kibicow) ogłosiliśmy rozpoczęcie akcji pod nazwą „Ściepa Kibica”.

Sprawa dotyczy muru na ulicy Tynieckiej pokrytego obelżywymi napisami kibiców
z przeciwnych, krakowskich klubów piłkarskich.

Od wielu lat ten zabytkowy mur jest atakowany sprayami przez sympatyków zwaśnionych, krakowskich klubów piłkarskich. Na przemian jedni i drudzy zamieszczają wulgarne napisy, traktując to miejsce jako swoistą tablicę ogłoszeń.

Zbliżająca się wizyta papieża będzie dobrym pretekstem, aby kibice  zwaśnionych klubów oczyścili mur należący do osoby prywatnej. Koszt remontu to ok 8 tys. złotych, przekracza możliwości finansowe Pani będącej na emeryturze. Mur należy do osoby prywatnej, dlatego gmina Kraków nie może sfinansować remontu tego ogrodzenia. Właścicielka jest emerytką, której nie stać na wydanie 8 tys. złotych na fachowców. Dodatkowym utrudnieniem jest, fakt,  że wspomniany obiekt jest pod ochroną Konserwatora Zabytków.

Mamy więc do czynienia z sytuacją pozornie bez wyjścia. Rozwiązaniem może być „Ściepa Kibica”.

Zwróciliśmy się z taką propozycją do władz klubów Wisły i Cracovii bez rezultatu. Dlatego tym razem chcemy zwrócić się do kibiców obu zwaśnionych drużyn. List Otwarty chcemy podpisać nazwiskami osób znanych i rozpoznawalnych, którzy jednocześnie są kibicami wspomnianych klubów.