GRAFFICIARZ vs. OBSZCZYMUREK

RÓŻNICE MIĘDZY GRAFFICIARZEM A OBSZCZYMURKEIM

Grafficiarz

 663132.3

Jego prace mają wysoki walor artystyczny, graficzny oraz estetyczny, często wykonywane nielegalnie są sztuką.

 

Obszczymurek330155-W-Gdyni-jest-ponad-130-miejskich-kamer-Sa-dosc-skuteczne-jezeli-chodzi-o__c_0_1_768_503

Wandal zamalowujący mury wulgarnymi tekstami nawołującymi do nienawiści, rasizmu i ksenofobii. To także osoba popełniająca liczne błędy ortograficzne. To pseudobohater, w wielu wypadkach współpracujący ze środowiskami kibolskimi. Sam bywa często przedstawicielem miejscowych kiboli. W naszym rozumieniu jego praktyki mają charakter zaborcy i agresora!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s