CELE

PB no tloLikwidacja wulgarnych napisów oraz obscenicznych rysunków szpecących tynki oraz elewacje naszego miasta.

PB no tloUwrażliwienie i zwrócenie uwagi na obszczymurkowy proceder stosownych urzędów i służb miejskich.

PB no tloUzyskanie efektu społecznej niezgody na dewastację wizerunku miasta.
Mamy nadzieję, że poprzez wielopłaszczyznowe działanie uzyskujemy efekt trwałej niezgody na tego rodzaju działania oraz współpracę w obszarze wykrywania przestępców.

PB no tloZmiana w prawie – zmiana nieefektywnych  przepisów dotyczących aktów wandalizmu.
Zmiana w polskim prawie traktującym antygraffiti jako czyn o niskiej szkodliwości społecznej, na rzecz traktowania wandalizmu jako przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s