Łukasz Gibała

Pt 2015-04-03 14:56

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informuję, iż poseł Łukasz Gibała jest szczególnie zainteresowany problematyką walki z nielegalnym graffiti i z przyjemnością podejmie z Państwem współpracę.

Poseł Gibała jest autorem dwóch interpelacji dotyczących walki z nielegalnym graffiti, a także był wnioskodawcą projektu ustawy (niestety wciąż trzymanego w tzw. “sejmowej zamrażarce”) dotyczącego zwiększenia skuteczności egzekwowania obowiązku usuwania graffiti z elewacji budynków.

Zachęcam więc do zapoznania się ze wspomnianymi inicjatywami poselskimi.
Niżej przesyłam odpowiednie linki do zgłaszanych interpelacji i do projektu ustawy:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8512

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=17232

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=BC150C6BAB715938C1257BF100338EAB

 

Jednocześnie zapewniam, iż Państwa  propozycje zmian w prawie karnym dotyczące zapewnienia skuteczności karania sprawców aktów chuligańskich (do kategorii których powinno należeć zamalowywanie budynków graffiti) są w pełni popierane przez posła Gibałę.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Łukasz Walter

asystent ds. prawnych

Biuro Posła Łukasza Gibały

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s